...

โครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ครั้งที่ ๒ "ชมแหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กำแพงเพชร เข้าสู้พระราชวังจันทน์ สักการะพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก" ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ได้เข้าใจถึงภารกิจหน้าที่ของกรมศิลปากร ซึ่งเป็นหน่วยงาน

(จำนวนผู้เข้าชม 264 ครั้ง)